CYBID V-SIM

pobierz demo ›

Wprowadzenie

V-SIM 4.0 służy do symulacji ruchu oraz zderzeń pojazdów samochodowych. Ruch i zderzenia pojazdów odbywają się zgodnie z zasadami dynamiki w przestrzeni trójwymiarowej (3D) z uwzględnieniem opisu złożonego niejednorodnego środowiska ruchu. Program posiada rozbudowany edytor graficzny pozwalający użytkownikowi odtworzyć topografię terenu wraz z infrastrukturą drogową oraz umożliwia wizualizację 3D lub 2D przeprowadzanej symulacji w zaprojektowanym środowisku ruchu. V-SIM 4.0 umożliwia również symulowanie na drodze kinematycznej (animowanie) ruchu innych obiektów występujących w ruchu drogowym jak np. piesi, rowerzyści, motocykliści, zwierzęta itp.

Analiza przebiegu i skutków zderzeń przeprowadzana w V-SIM 4.0. może uwzględniać:

  • zderzenia pojazdów samochodowych między sobą,
  • zderzenia pojazdów samochodowych z innymi uczestnikami ruchu (obiekty kinematyczne),
  • zderzenia pojazdów samochodowych z przeszkodami terenowymi.

W zależności od przedstawionych celów symulacji, program może znaleźć zastosowanie odpowiednio w następujących dziedzinach:

  • Rekonstrukcja wypadków drogowych,
  • Projektowanie pojazdów, ich podzespołów lub modyfikacji,
  • Inżynieria drogowa.
Dalej »