CYBID PHOTORECT

pobierz demo ›

Przeznaczenie programu

Program Cyborg Idea PHOTORECT jest programem z dziedziny fotogrametrii i służy do ortorektyfikacji, czyli przekształceń zwykłych zdjęć na zdjęcia w rzucie ortogonalnym (korekty perspektywy), które mogą być następnie wykorzystane do wykonywania wszelkiego rodzaju pomiarów. Program znajduje zastosowanie w szeroko pojętej kryminalistyce oraz innych zastosowaniach, gdzie potrzeba jest sporządzania ortofotografii, np. grafice komputerowej (przygotowywanie tekstur). W dalszej części opisu przyjęto, jako typowy przykład, zastosowanie programu w dokumentacji miejsca zdarzenia drogowego.

Czym są ortofotografie?

W trakcie dokumentacji miejsca bardzo pomocne są zdjęcia. Zamiast jednak w żmudny sposób mierzyć położenie i nanosić na plan sytuacyjny pozycje poszczególnych elementów terenu i ujawnionych śladów często wystarczy wykonać kilka odpowiednich zdjęć. Za ich pomocą będzie można później ustalić
położenie istotnych elementów lub wykonać wymagane pomiary. Wykonane z typowej perspektywy zdjęcia nie pozwalają bezpośrednio do dokonywania pomiarów lub ustalenia pozycji obiektów. Obraz rzeczywistości przedstawionej na zdjęciu zniekształcony jest poprzez działanie perspektywy – obiekty znajdujące się bliżej obserwatora przedstawione są jako większe, bardziej oddalone odpowiednio mniejsze, a linie biegnące od obserwatora, będące w rzeczywistości równoległe zbiegają się na zdjęciu w jakimś punkcie. Aby bezpośrednio wykorzystać takie zdjęcie musiałoby być one zrobione z dużej odległości dokładnie prostopadle do interesującej nas płaszczyzny – tzw. ortofotografia. W rzeczywistych warunkach szczególnie, gdy interesująca nas płaszczyzna leży na powierzchni ziemi praktycznie nie sposób wykonać takie zdjęcie. Nawet wykonanie go z perspektywy dachu samochodu, drabiny, wysokiego statywu czy budowli znajdującej się w pobliżu nie daje satysfakcjonującego efektu – zdjęcie nadaje się jedynie do celów poglądowych, ale nie do wykonywania pomiarów.
Dalej »