• CYBID V-SIM 3.0

  Program V-SIM wykonuje dynamiczną symulację 3D ruchu oraz zderzeń pojazdów samochodowych w niejednorodnym środowisku.
  więcej ›

 • CYBID BADANIA

  Oferujemy usługi badawcze z zakresu dynamiki ruchu pojazdów oraz prowadzimy działalność na potrzeby rozwoju własnych programów...
  więcej ›

 • CYBID PLAN

  Program PLAN przeznaczony jest do sporządzania planów sytuacyjnych
  z miejsca zdarzenia wypadku drogowego. Program może służyć zarówno
  do gromadzenia informacji ...
  więcej ›

 • CYBID TITAN

  Program TITAN przeznaczony jest do czasowo-przestrzennej analizy wzajemnie poruszających się obiektów. Analiza taka zwana jest także analizą czasowo-ruchową.
  więcej ›

 • CYBID SLIBAR+

  Program SLIBAR+ przeznaczony jest do analizy zdarzeń drogowych za pomocą kompleksowej metody prof. Alfreda Slibara. Program pozwala oszacować
  prędkość pojazdu i miejsce ...
  więcej ›

 • CYBID PHOTORECT

  Program PHOTORECT, przeznaczony do fotogrametrycznego przekształcenia zdjęć z miejsca zdarzenia drogowego w celu usunięcia efektu perspektywy (ortorektyfikacyja).
  więcej ›

 • CYBID eSURV

  System pomiarowy 3D dla potrzeb dokumentacji, wizualizacji 3D oraz kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń.
  więcej ›

 

Aktualności

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania programu V-SIM 4.0
  21/09/2016  Mamy przyjemność zaprosić na  dwudniowe szkolenie pt.: „Program V-SIM 4.0 nowe możliwości”, które odbędzie się w terminie: 28-29.09.2016 r przy ul. B. Śmiałego 60 w Krakowie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem lub przesłanie zgłoszenia na szkolenia@cyborgidea.com.pl
 • Sympozjum „Wypadki drogowe w praktyce biegłych”, Pszczyna 2016
  8/08/2016 Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych zapraszamy do udziału w III Sympozjum „Wypadki drogowe w praktyce biegłych”, które odbędzie się w dniach 15-17.09.16 r. w Pszczynie. W tym roku tematem sympozjum będą wypadki z udziałem samochodów ciężarowych, pojazdów członowych i autobusów. Wśród zaplanowanych do wygłoszenia referatów dotyczących problemów analizy i rekonstrukcji zdarzeń z udziałem tego typu pojazdów nie zabraknie referatów z zakresu zastosowania oprogramowania CYBID takich przypadkach. W programie sympozjum zaplanowano także pokazy i badania poligonowe pojazdów ciężarowych i autobusów wykorzystaniem aparatury dostępnej w laboratorium badań CYBID. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy  dostępne pod adresem  http://psbs.org.pl/sympozjum/. ZAPRASZAMY!!!
 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  31/07/2016 Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi badawczej w zakresie opracowania algorytmów związanych z obróbką chmur punktów dokonany został wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez Politechnikę Warszawską, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa. 
 • Zapytanie ofertowe nr 1/07/2016
  12/07/2016 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi badawczej w zakresie opracowania algorytmów związanych z obróbką chmur punktów  zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Realizacja przedmiotu zamówienia planowana jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3. BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.0112-031/16.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31.07.2016 roku do godz. 16:00 na adres siedziby spółki: CYBID sp. z o.o. sp.k, 31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest Renata Bułka. rbulka@cyborgidea.com.pl, tel. (12) 665 40 10.W załączeniu:1. Zapytanie ofertowe.2. Wzór oferty z załącznikami.
 • Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  29/06/2016 Informujemy, iż w prowadzonych postępowaniach ofertowych do składania aplikacji na stanowiska ekspertów do zespołu naukowo-badawczego realizującego projekt z zakresu opracowania wielobryłowego modelu człowieka na potrzeby rekonstrukcji wypadków drogowych dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na stanowiska: Ekspert z zakresu komputerowego modelowania układów biomechanicznych – dr hab. inż. Cezary Eugeniusz Rzymkowski, Ekspert z zakresu medycyny sądowej – dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński, Ekspert z zakresu teorii ruchu pojazdów i teorii zderzeń –  dr inż. Piotr Świder, Ekspert z zakresu badań eksperymentalnych dynamiki podłużnej i poprzecznej – dr inż. Robert Janczur, Ekspert z zakresu metod obliczeniowych – dr hab inż. Wojciech Wach. 
1       

      

Dokumentowanie i analiza zdarzeń

Tworzymy specjalistyczne, inżynierskie systemy do dokumentowania, analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych i kryminalnych. Z naszych narzędzi korzystają: biegli sądowi, Policja, firmy ubezpieczeniowe oraz inne podmioty zajmujące się analizą zdarzeń drogowych i kryminalnych. Oferujemy pakiet kompatybilnych
programów do sporządzania dokumentacji oraz ekspertyz: PLAN szkice sytuacyjne, V-SIM symulacja ruchu i zderzeń pojazdów, TITAN analiza czasowo-przestrzenna , SLIBAR+ analiza potrącenia pieszego i zdarzeń z jednośladami, PHOTORECT fotogrametryczne przekształcenia zdjęć, AUTOVIEW biblioteka sylwetek pojazdów, GRAPHOLOG analiza cech pisma ręcznego oraz eSURV system mapowania 3D miejsc zdarzeń więcej...

Projekty badawcze i rozwojowe

Stawiamy na rozwój, innowacyjność i nowoczesne technologie. Realizujemy liczne projekty rozwojowe i badawcze finansowane ze środków własnych, budżetowych oraz programów UE. Współpracujemy ściśle z wyższymi uczelniami, instytutami badawczymi i indywidualnymi ekspertami.
Bardzo dobra znajomość zagadnień inżynierskich i technicznych oraz znajomość problematyki transferu i komercjalizacji technologii pozwala nam na praktyczne podejście do badanych zagadnień i tworzenie polskich, innowacyjnych i dobrze dopasowanych do potrzeb użytkowników rozwiązań.więcej...

Automatyczna identyfikacja

Oferujemy programy: LABEL projektowanie i wydruk etykiet oraz CARD projektowanie, personalizacja i wydruk kart plastikowych obsługujące popularne symboliki kodów kreskowych, kody 2D, współpracujące z bazami danych w dowolnym formacie i popularnymi drukarkami etykiet , kart plastikowych i drukarkami biurowymi itd. Umożliwiają
przygotowanie dowolnych etykiet (w tym etykiety logistycznej) lub kart oraz wszelkich, powtarzalnych druków, (recept, blankietów przelewu), kodowanie pasków magnetycznych i kart stykowych, bezprzewodowych itd. Świadczymy również usługi projektowania i realizacji dedykowanych systemów automatycznej identyfikacji spełniających indywidualne potrzeby Zamawiającego. więcej...

 
CYBID

  CYBID
 
CYBID spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (wcześniej CYBORG IDEA s.c.)
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c lok. L2, 31-234 Kraków
NIP 678-24-04-989 REGON 351339376
tel: +48 12 665 40 10, fax: +48 12 665 40 11
biuro@cyborgidea.com.pl